Liên hệ

Contact Details

Exhibition Sales & Sponsorship
ASIA

Ms. Mel Siaulyte
Tel: +65 6233 6762
Email: [email protected]


REST OF THE WORLD & INDIA
Ms. Catherine Plumb
Tel: +44 (0)20 7560 4320
Email: [email protected]    


VIETNAM
Mr. Matt Tran                      
Tel:+84 28 3622 2588
Email: [email protected]

Marketing and Visitor Management

Ms. Celine Dong

Marketing Manager
Tel: +84 28 3622 2588
Email: [email protected]

 

Public Relations​

Ms. Daphne Tran
PR and Conference Executive
Tel: +84 28 3622 2588
Email: [email protected]

Operations & Logistics

Ms. Tracy Nguyen

Tel: +84 28 3622 2588
Email: [email protected]

Ms. Rosie Tran

Tel: +84 28 3622 2588
Email: [email protected]

 

 


Thuộc Công ty UBM, được niêm yết trên sàn chứng khoán London, UBM Asia là đơn vị tổ chức triển lãm lớn nhất Châu Á và là đơn vị tổ chức thương mại lớn nhất ở Trung Quốc, Ấn Độ và Malaysia. UBM Asia có trụ sở chính tại Hồng Kông và các Công ty con ở khắp Châu Á và Hoa Kỳ, UBM Asia là mạng lưới toàn cầu tại 25 thành phố với 30 văn phòng và 1,400 nhân viên.

Với hơn 30 hoạt động, UBM Asia đã hoạt động ở 21 thị trường riêng biệt với 160 triển lãm trực tiếp, 75 hội nghị cấp cao, 28 ấn phẩm báo chí, 18 sản phẩm online cho hơn 1.000.000 nhà trưng bày, khách tham quan, đoàn đại biểu, cơ quan quảng cáo và nhận đặt báo trên toàn thế giới. Chúng tôi mang lại những dịch vụ đa dạng hàng đầu thế giới trong kết nối kinh doanh, cập nhật thống tin thị trường trực tiếp và trực tuyến.

Website: www.ubmasia.com